เรียน ผู้ใช้บริการ,

เนื่องด้วยวันที่ 9 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา เซิฟเวอร์ประสบปัญหา Hack Attempt เข้ามายังตัวเซิฟเวอร์ เราจึงได้ดำเนินการ Recover Website ให้สามารถใช้งานได้ปกติ แต่แล้วในเวลาต่อมา เกิดปัญหาทับซ้อนขึ้น Harddisk ของเซิฟเวอร์เกิดปัญหา Bad Sector ทำให้เครื่องเซิฟเวอร์ Overload อยู่ตลอดเวลา เราจึงดำเนินการในการ Setup Server ใหม่ขึ้นมาเพื่อรองรับ Users ของเซิฟเวอร์ดังกล่าว

ซึ่งเซิฟเวอร์ของเว็บไซต์ที่ท่านใช้บริการอยู่ (เว็บไซต์นี้) เป็นเครื่องที่ Harddisk เกิดปัญหา Bad Sector ซึ่งทางเราอยู่ระหว่างการรอ Harddisk เพื่อกู้คืนข้อมูลจาก Labs ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานกว่าจะได้ Harddisk และนำข้อมูลกลับมาเพื่อกู้คืนให้กับเว็บไซต์ของท่าน

ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น เราจึงได้ Create Hosting Account บนเซิฟเวอร์ที่ Setup ขึ้นมาใหม่นี้เพื่อให้ลูกค้าได้สามารถอัพโหลดไฟล์เว็บไซต์ขึ้นไปได้ก่อน ถ้าหากลูกค้ามีไฟล์ที่สำรองไว้แล้ว

สำหรับผู้ใช้บริการที่ไม่ได้มีการลบไฟล์นี้ออกจาก public_html จะหมายถึงให้เราดำเนินการ Restore ข้อมูลเว็บไซต์เดิม ซึ่งหมายถึง เมื่อเราได้ข้อมูลเว็บไซต์จาก Labs แล้ว จึงจะดำเนินการในการ Restore Website ให้ต่อไป

หากเห็นหน้านี้ แสดงว่า Account ของคุณสามารถอัพโหลดเว็บไซต์ได้แล้ว หากลืมรหัสผ่าน สามารถติดต่อ support@hostrang.com